Pengenalan

Perpustakaan Kolej Yayasan Melaka ( KYM ) telah ditubuhkan pada awal 1998 iaitu selepas setahun KYM ditubuhkan. Ketika itu Puan Suzaimah Bte Sulaiman telah memangku jawatan Pustakawan selama sebulan sebelum diambil alih oleh Pustakawan Puan Rohaizah Bte Jaafar sehingga April 2000. Jumlah buku pada ketika itu lebih kurang 3,000 buah buku dengan ruang yang terhad dan hanya dapat menampung kapasiti seramai 8 orang pengguna sahaja.

Apabila jumlah pelajar semakin meningkat, perpustakaan telah dipindahkan ke tempat yang lebih luas dan selesa iaitu ke Bangunan Akademik Aras 2 pada 13 Julai 1999. Lokasi baru ini boleh menempatkan seramai 80 orang pelajar. Bilangan buku juga telah bertambah sehingga 13,000 buah.

Pada akhir April 2000, pustakawan sekali lagi bertukar dan diterajui oleh Encik Zulkifli Bin Sharudin. Memandangkan jumlah pelajar KYM ketika itu mencapai sehingga lima ribu orang, maka banyak pembaharuan telah beliau lakukan untuk menampung keperluan pelajar antaranya membesarkan lagi ruang perpustakaan sehingga mampu menampung sehingga 250 orang dalam satu masa, memperkenalkan Sistem Pengkalan Maklumat melalui pengkelasan Library of Congress Classification (LCC), menggunakan perisisan Winlsis untuk memasukkan semua data katalog yang boleh diakses melalui OPAC (Online Public Access Catalog) dan bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Teknologi Maklumat KYM memperkenalkan Sistem Automasi Perpustakaan yang lebih dikenali sebagai KIT Library pada tahun 2004.

Kini, bagi memantapkan pengurusan Perpustakaan KYM, pada Oktober 2005, Datin Noraini binti Mohd Darus dilantik sebagai Ketua Jabatan Perpustakaan dengan membawa misi ingin menjadikan perpustakaan sebagai satu pusat yang dapat menjana kejayaan dan kecemerlangan para pelajar dan kakitangan dari segi penyediaan bahan-bahan penyelidikan dan kemudahan-kemudahan berteknologi terkini yang setaraf malah lebih baik berbanding dengan institusi-institusi pengajian tinggi swasta yang lain.

Objektif

  • Objektif Perpustakaan ialah untuk menyokong kegiatan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di Kolej Yayasan Melaka di samping memajukan pendidikan liberal pengguna-penggunanya termasuklah para pelajar, para pensyarah dan juga para kakitangannya.

Misi

  • Menyediakan koleksi yang menjurus / khusus kepada bidang kursus yang ditawarkan.
  • Memenuhi keperluan maklumat kepada para pengguna Perpustakaan.
  • Mendukung rancangan dan program KYM dalam melahirkan golongan professional yang mempunyai ketahanan dari segi minda, fizikal dan rohani.
  • Memperoleh, mengatur dan menyediakan sumber maklumat yang berkualiti sejajar dengan motto kolej iaitu “ MENJANA SUMBER MANUSIA TERDIDIK DAN TERLATIH ”.
  • Membantu pelajar membuat rujukan serta menyediakan tempat untuk mereka mengulangkaji pelajaran serta membuat penyelidikan.
  • Berfungsi sebagai pusat sumber maklumat yang membantu bakal graduan mematuhi maklumat yang sesuai dengan pengkhususan masing-masing.